Vilhelm Pachts Kunstnerlegat

Jacob Kirkegaard

Akademiraadet har i 2021 tildelt billedkunstneren Jacob Kirkegaard Vilhelm Pachts legat på 49.000 kr.

Vi lytter til smeltende iskapper på Grønland, affald på et forbrændingsanlæg i Roskilde og en losseplads i Kenya, en mur i Palæstina eller et grænsehegn mellem USA og Mexico, et forladt Tjernobyl, et lighus eller det indre menneskeøre. Kroppe i forrådnelse, obduktioner og kremeringer.

Med ultra følsomt lydudstyr registrerer Jacob Kirkegaard forunderlige lyde fra ukonventionelle steder og intime rum og erindrer os om, at vi er en del af en meget levende klode. 

Det uoverskuelige, det vi helt åbenlyst ikke kan rumme med blikket, men måske også har svært ved at kapere eller det vi helst lukker øjnene for, gøres sansende og kropsligt nærværende i Jacob Kirkegaards værker.

Med stor præcision nedbryder Jacob Kirkegaard lydens hierarkier, når verdens sublime kræfter opfanges, redefineres og komponeres til poetiske værker, der både appellerer til stillingtagen og hengivelse.

For dette storslåede arbejde og en markant kunstnerisk indsats tildeles Jacob Kirkegaard Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2021.

 

 

Jytte Høj

Akademiraadet har i 2019 tildelt billedkunstneren Jytte Høj Vilhelm Pachts legat på 21.000 kr.

Der lægges op til ping-pong, når Jytte Høy arbejder med billede, sprog og rum: sproglige billeder, rumligt sprog, billedlige rum og sproglige rum. Om det er skulpturer, tegninger, fotos, grafik, eller readymades vil Jytte Høys værker i dialog med dig. 

Jytte Høy er optaget af de regelsæt, strukturer, logikker og mønstre, der styrer vores hverdag. Det udfolder hun i umiddelbart reelle og konkret aflæselige værker, der udfordrer os på vores åbenhed og forestillingsevne.

Der sakses og skæres, komponeres og konstrueres. Med stor præcision lægger Jytte Høy snit ind mellem det hverdagslige, det ubetydelige, det avancerede, det emotionelle og det akademiske, og får fladerne til at smelte sammen i poetiske, finurlige og ofte humoristiske, men altid kommunikerende værker. Det er værker, der appellerer til at blive brugt - som en slags nyfundne redskaber eller nøgler, der med optimistisk energi åbner for krop og intellekt, sanseligt og skarpt.

For sit smittende arbejde med billedsprogets muligheder og en markant kunstnerisk indsats tildeles Jytte Høy Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2019.

 

 

 

 

 

Lars Worm

 

Akademiraadet har i 2018 tildelt billedkunstneren Lars Worm Vilhelm Pachts legat på 54.500 kr.

Lars Worms kunstneriske arbejde er udpræget poetisk, både når det fremstår to- og tredimensionelt. Hans værker bærer altid præg af hans udsøgte materialefornemmelse og virker stoflige og taktile.

I både hans skulpturer, objekter og malerier anvender han ofte naturmaterialer, og der er i hele hans oeuvre en slags eksistentiel, nærmest økologisk, bevidsthed eller ånd.

Samtidig er der en vis finurlighed eller humor til stede, som betyder at Worms værker fremstår underfundige, nogle gange underspillede, og dog altid præcise, poetiske og overrumplende.

For dette eksperimenterende og nyskabende bidrag til kunsten modtager Lars Worm Vilhelm Pachts Legat 2018.

 

 

Pia Rönicke

Akademiraadet har i 2018 tildelt billedkunstneren Pia Rönicke Vilhelm Pachts legat på 54.500 kr.

Pia Rönicke har i en årrække udforsket de historiske og politiske strukturer og fortællinger, som på én og samme tid er rammesættende for os, men som vi også kan forhandle og derigennem bruge som afsæt for nye erkendelser, muligheder og narrativer.

Pia Rönickes værker og udstillinger udfolder sig ofte som undersøgende, rumlige situationer, hvor arkivmateriale, film og skulpturelle elementer sammenstilles til en form for sanselige konceptuelle landskaber, som vi kropsligt kan gå på opdagelse i, samtidig med at vi langsomt bliver løftet erkendelsesmæssigt. 

På en af hendes seneste udstillinger The Cloud Document på Overgaden i 2017, tog udstillingen udgangspunkt i den danske botaniker Frederik Liebmanns planteindsamlingsrejse til Mexico i årene 1841-43. Ved at foretage en nutidig genindsamling af nogle af Liebmanns planter og skabe forskellige sammenstillinger af arkivmateriale, nye filmiske registreringer af planternes biotoper, tidligere tiders forskning og fremtidens digitale DNA-kortlægninger, skabte Pia Rönicke et mange-facetteret betydningsrum af stor intensitet og konceptuel skønhed.   

For sit stringente kunstneriske arbejde tildeles Pia Rönicke Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2018.

 

 

Stense Andrea Lind-Valdan

Akademiraadet har i 2017 tildelt billedkunstneren Stense Andrea Lind-Valdan Vilhelm Pachts legat på 53.500 kr.

 

Stense Andrea Lind-Valdan udforsker den maleriske tradition i et simpelt eksperimenterende billed- sprog. Med vilje og mod formår hun med helt enkle greb at afsøge det flygtige menneskelige aftryk i bredeste forstand. Hun benytter sig som oftest af kropsligt performative handlinger til at udføre sine abstrakte, kompositorisk søgende og stærkt konkrete værker. Det er kroppens sekreter, der presses mod papiret, det er skriftens tegn, der i korte sekunder fæstnes på papiret, det er en gøren og laden, der kræver en særlig følsomhed.

Skrøbelige og samtidig robuste står hendes værker som sitrende åbne spørgsmål til det fælles menneskelige.

For dette arbejde tildeles Stense Andrea Lind-Valdan Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017 


 

Troels Wörsel

Akademiraadet har i 2017 tildelt billedkunstneren Troels Wörsel Vilhelm Pachts legat på 53.500 kr.

Troels Wörsel er en kunstner, der konsekvent arbejder med og udvikler maleriets muligheder og po- tentialer. På en på samme tid analytisk præcis og løssluppen måde, skaber han værker, som formår at skabe nye betydninger - gennem brug af det velafprøvede medie, maleri.

Troels Wörsels billeder ligner malerier, og er det også, men synes samtidig at repræsentere et forsk- ningsfelt for visuelle undersøgelser, hvor Wörsels højt udviklede og intelligente bud skødesløst syn- kroniseres til værker af stor originalitet.

For dette væsentlige bidrag tildeles Troels Wörsel Vilhelm Pachts Kunstnerlegat 2017. 

 

Anna Sørensen

Akademiraadet har i 2016 tildelt billedkunstneren Anna Sørensen Vilhelm Pachts legat på 55.700 kr.

Billedkunstneren Anna Sørensen er en udpræget malerisk maler. Hun arbejder med maleriets grundelementer: farven og penselstrøget, og den stoflighed og dynamik, der opstår når de forenes på fladen.

Hendes værker fremstår som rytmiske og organiske mønstre og vækstflader som uendelige strukturelle knopskydninger.
Anna Sørensen formår at komponere værker, der forener det geometriske med det organiske, det intuitive og ekspressive med det konkrete og en lyrisk ekspansion med en fuldendt balance.

Resultatet er vitale farvevibrerende værker, der udvider og fornyr det abstrakte maleri.
For dette væsentlige bidrag til en stadig udforskning af det maleriske rum, modtager Anna Sørensen Vilhelm Pachts Legat 2016.

 

 

 

Karin Lorentzen

Akademiraadet har i 2015 tildelt billedkunstneren Karin Lorentzen Vilhelm Pachts legat på 61.900 kr.

”Det skønne, det endelige og det uforgængelige
Karin Lorentzen er en af de få danske billedhuggere, som har en solid uddannelse indenfor både den klassiske billedhuggerkunst og samtidskunsten. Det giver hende indgående kendskab til traditionen og samtiden, til formgivning og konceptudvikling. Lorentzen udstiller på museer, kunsthaller og gallerier rundt i landet og har modelleret motivet på fire danske mønter.

Karin Lorentzens tilgang til skulpturer, installationer og udsmykninger er mennesket, landskabet og sansningen som erkendelsens udgangspunkt, og hun er evigt optaget af menneskets ”væren i verden”. Hun arbejder med stor opmærksomhed på materialerne i sin kunst. Materialerne indgår naturligt med samme store overbevisning, som kendetegner Karin Lorentzens skulpturer.

Karin Lorentzen er optaget af det forgængelige. Materialet porcelæn sammenlignes med menneskehudens sarthed, men hvor mennesket har afgrænset tid, er porcelænets tid i princippet ubegrænset – dog skrøbeligt. 

Et andet eksempel er gipsafstøbninger af hulrummet i en sammenknyttet menneskehånd eller mellem blomsterkronblade. Hånden er væk, og blomsten visner og forgår, mens det negative rum, som danner afstøbningen, forbliver. På en måde ser vi alt andet end dét, vi forstår og registrerer. Det er ikke blomsten, men rummet uden for blomsten.

Gipsen bevarer et sirligt aftryk af blomstens væv, nu endnu mere nærværende som form, kun med en svag farveændring i gipsens hvide overflade. Karin Lorentzen vender opmærksomheden mod objekternes afgrænsning, lige dér hvor omgivelserne starter: Ikke blomsten, men den uventede skønhed som form.

Karin Lorentzen beskriver, at det ikke er mennesket som individ, hun portrætterer, men dét at være menneske. At hun er optaget af natur – både på et konkret plan og i overført betydning. Hvordan menneskets og naturens relation er til hinanden. Kunst som en fysisk måde at begribe verden på.

Karin Lorentzen markerer sig som en af de mest betydelige, danske samtidskunstnere. Hun er dybt engageret i sine egne undersøgelsesprocesser og skaber både smukke, nærværende og vedkommende værker. Det er en stor glæde at pege på Karin Lorentzen som modtager af Vilh. Pachts Kunstnerlegat 2015.

 

 

 

Leifh Kath

Akademiraadet har i 2014 tildelt billedkunstneren Leif Kath Vilhelm Pachts legat på 74.600 kr.

Leif Kath modtager Pachts Legat for sit mangeårige eksperimenterende arbejde med at udforske og udvikle det abstrakte formsprog på fladen, som maler, grafiker og tegner. Med et udgangspunkt som grafisk kunstner har Leif Kath formået at inddrage anvendelsen af far-ven på en ganske særlig og subtil måde. Leif Kaths præcise værker fremstår ofte ganske stramme og minimale ved første øjekast, men uden på nogen måde at give slip på deres egen koncise logik, viser de sig ved nøjere betragtning at indeholde ganske mange betydnings-lag.  Kompositorisk synes de at referere til store mestre som Mondrian og Ellsworth Kelly i deres geo-metriske forskydninger og i deres leg med, hvad der er inden og uden for rammen. Samtidig be-mægtiger farven sig sit eget rum: den insisterer på en særlig Kathsk måde på sin sitrende tilstede-værelse. Dette resulterer i værker, der er i stand til på samme tid at stimulere intellektet og tale til sanserne. For dette nærværende og poetiske kunstneriske arbejde hædres Leif Kath. 

 

Jytte Rex

Akademiraadet har i 2013 tildelt billedkunstneren Jytte Rex Vilhelm Pachts legat på 96.900 kr.

Motivering

Floden strømmer, kilden risler, vinden hvisker i træets top. Billedskaberen Jytte Rex erindrer og drømmer og skaber nyt drømmestof. Siden sin afgang fra Kunstakademiet i 1969 har Jytte Rex markeret sig på den danske kunstscene. En pioner med en særlig og i sjælden grad sammenhængende polymedial praksis. I gennem mere end fem årtier, har Jytte Rex eksperimenteret og arbejdet som billedkunstner, filmskaber, instruktør og forfatter. På tværs af de medier hun anvender, er der en karakteristisk og umiskendelig poetisk klangbund. I sommer viste Sophienholm udstillingen Skillelinjer, en retrospektiv anlagt udstilling, der bød på gensyn med kunstfilm og billeder, collager, fotografier, malerier og nye værker, her i blandt 16 forunderlige Tavler, store fotografier printet på aluminiumsplader. Gennem kunstnerens oeuvre løber en sanselig billedfortælling, en mytologisk, drømmerisk Rexsk poesi.

 

John Kørner

Akademiraadet har i 2012 tildelt billedkunstneren John Kørner Vilhelm Pachts legat på 75.000 kr.

Motivering

Maleren John Kørner hører til blandt de betydeligste yngre kunstnere i Danmark. I efteråret 2011 afsluttede John Kørner en helstøbt og vellykket udsmykning af kirken i Østerhåb ved Horsens, et 11 x 4 meter stort alterbillede, der på fornem vis understøtter lyset og enkelheden i kirkerummet, og i foråret  blev kunstneren tildelt Eckersberg Medaillen med blandt andet følgende ord:…med maksimal ytringskraft og tilsyneladende ubesværet med akvareltynde penselstrøg behersker (Kørner)sine sansers og håndens direkte berøring med lærredets overflade med en vedholdende, troværdig og eksplosiv stemmeføring. Vilhelm Pachts Kunstnerlegat tilfalder i år John Kørner for sine på en gang sprøde og storladne værker.

Jesper Just

Akademiraadet har i 2012 tildelt billedkunstneren Jesper Just Vilhelm Pachts legat på 75.000 kr.

Motivering

Jesper Justs film er billedkunst - trods mediet er tilgangen forskellig fra filminstruktørens.

Her gives tid, og langsomt glider vi gennem billedrækkerne. Billeder der funkler i perfektion. Lyset er æggende filmisk, og sceneriet er mesterligt overbevisende. Der er mindelser om klassiske Hollywoodfilm fra en svunden tid.

Tilsvarende vigtig er lyd og musik i Jesper Just’s kunst.

Der er temaer, som gentages fra værk til værk. Temaerne moduleres, og ofte møder vi de samme skuespillere.
Jesper Just tryllebinder – vi bliver vidne i et udstrakt drama. Betragterblikket trænger sig ublufærdigt helt tæt på. Det er umuligt at slå øjnene ned, og det uudholdelige fastholdes. Tiden står næsten stille.

Det pinlige bliver smukt. Det banale bliver løftet op i det almenmenneskelige. Ikke på den forventelige måde - tværtimod åbnes et univers helt forskelligt fra Hollywoods mandebillede.

Centralt i værkerne er mennesket, de overskridende følelser og den komplicerede og drømmeagtige relation mennesker imellem.

Det er et koncentreret, intenst og modigt billedværk Jesper Just skaber. 

Oda Knudsen, 2011

Akademiraadet har i 2011 tildelt billedkunstneren Oda Knudsen Vilhelm Pachts legat på 77.000 kr.

 

Motivering

Oda Knudsen er en spændende kolorist med et stærkt formsprog. For hende har livet og kunsten dannet en helhed – billederne følger på mange måder indholdet i hendes liv – et omskifteligt liv, der har resulteret i fascinerende udsagn både i titler, i malemåde og i farvevalg. Hos hende er det farverne, der skaber formen, og der er en poetisk kraft i hendes billeder, der ophæver tid og sted.

Oda Knudsen er en kunstner, der altid har arbejdet ud fra sin helt egen baggrund – selvfølgelig inspireret af kunstnere, der har bekræftet hende i indhold og farvesyn. Hun har tidligere udtalt, at hun føler sig i slægt med de skæve og gale og fascineret af deres univers. Der er masser af oplevelser, fortolkninger og kommentarer i hendes store og alsidige produktion, hvor hun fortæller:

om tørken

om lærkerne

om koen

om tingenes tilstand

om ålene

om skyggen

om slagene

om kærligheden

om påfuglenes stjålne æg

om krabberne

om kornet

om krisen

om biernes lyd

om sommerfuglene

om fodboldkampene

om tingenes tilstand

om skrukhønen

om de gamle

om vinen

om vandet

om månen

om Berlin

om Juelsminde kommunes lønseddel

--- bare for at bruge hendes egne ord

 

 

 

Finn Naur Petersen, 2010
Akademiraadet har i 2010 tildelt billedkunstneren Finn Naur Petersen Vilhelm Pachts Legat på 96.400 kr.

 

Motivering

Finn Naur Petersen arbejder med rum, i nogle tilfælde store meditative og stærkt stemningsbårne rum med en særlig sans for detaljen. I andre små billedmættede rum, som på udstillingen “Finns samling”, der aktuelt kan ses i det private rum i Kronprinsessegade og som spænder over både det minimale og det ekspressive - mangfoldighed og detalje.

En udstilling, der spejler en intuitiv arbejdsform, hvor der trækkes betydningsmæssige dimensioner frem og tilbage mellem de ophængte tegninger og det omgivne rums mønstrede tapeter, møbler og rekvisitter. Herved samles det hele til en fælles fortælling.

Finn Naur Petersen tildeles Vilhelm Pachts kunstnerlegat 2010 for sit særegne og konsekvente arbejde med rummets muligheder og en markant kunstnerisk indsats.”

 

Kirsten Ortwed, 2009 

Akademiraadet har i 2009 tildelt billedkunstneren Kirsten Ortwed Vilhelm Pachts Legat på 67.500 kr. 

Motivering 

”Vilhelm Pachts Kunstnerlegat, kan i særlig tilfælde tildeles en billedhugger. Kirsten Ortweds værker er særlige. Konkrete og helt gådefulde. Ortwed hører til landets mest betydningsfulde billedhuggere, kunstneren opererer i feltet med de helt tunge discipliner og helt store formater. Det handler om form og overflade. Det handler om rum og form. Kunstneren sætter sine tydelige spor. Fornem visuel grundforskning, værker der yder én modstand, breder sig horisontalt i rummet, i sammenhæng og spredt som øer, særlige tilflugtsteder. Ortwed skaber udflugtsmål til Horsens og til Stockholm – og andre heldige byer. Vilhelm Pachts Kunstnerlegat tilfalder i år Kirsten Ortwed for sine uhyre prægnante værker”.

 

Mogens Gissel, 2008

Akademiraadet har i 2008 tildelt billedkunstneren Mogens Gissel Vilhelm Pachts Legat på 53.500 kr. 

Motivering

”Fra feberagtige knips af hverdagslig leben, rammes fladen af penselstrøgene.
Flæskestege accelerer ud i tyndere luftlag. Solskin og buske, høns og fluesvampe gennemskæres af uregle-menteret dna. Bølgen blå flimrer henover sofapuden og lægger sig til ro i kattens pels.
Her er der godt at være.

For denne indsats hædres Mogens Gissel med Vilh. Pachts Kunstnerlegat 2008.”

 

Poul Pedersen, 2008

Akademiraadet har i 2008 tildelt bileldkunstneren Poul Pedersen Vilhelm Pachts Legat på 53.500 kr. 

Motivering

”Poul Pedersen er en ener i dansk kunst. Gennem et langt malerliv har Poul Pedersen beriget verden med finurlige, skæve, legende, poetiske og konceptuelle værker. Poul Pedersen har gennem hele sit liv været op-taget af at eksperimentere med bogstaver, ord, tegn, symboler. Hos Poul Pedersen forvandles og smelter begreber, viden og farvernes kemi på underfundig vis sammen i koloristisk intense, geometriske, abstrakte væsner alias værker”.

 

Kataya Sander, 2007

Akademiraadet har i 2007 tildelt billedkunstneren Katya Sander Vilhelm Pachts Legat på 90.000 kr.

Motivering

”Billedkunstneren Katya Sander stiller altid væsentlige spørgsmål med sin kunst. Spørgsmål om sprog, køn og magt, om urbanisme, kortlægning og visuel kultur. Spørgsmålene er omfattende og flere endnu, for Katya Sander er på nærmest overvældende vis i stand til at føre mange samtidige diskussioner i sin kunstneriske praksis. Med sin samtidskunstneriske indstilling behersker Katya Sander en række medier og kunstneriske praksisser med en fin fornemmelse for stoffet og en sikker forståelse af de forskellige virkemidler. Det gælder såvel tegning, fotografi, video, installation, arkitektoniske indretninger, og ikke mindst integreringen af performative og tekstlige elementer i værket.