Kunstnersamfundet

Kunstnersamfundet er opdelt i to sektioner: arkitekter og billedkunstnere, herunder udøvere af tilgrænsende kunstarter. 

Medlemskab af Kunstnersamfundet giver adgang til deltagelse i Akademiets arbejde til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Kunstnersamfundets medlemmer er valgbare og valgberettigede ved valgene af de 60 ordinære medlemmer af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster samt ved valg af medlemmer til Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury.

De nuværende ca. 1.350 medlemmer af Kunstnersamfundet er de arkitekter og billedkunstnere, som Juryen har anerkendt til optagelse. Juryens anerkendelse sker på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed og kvalifikationer. Juryen skal tilstræbe, at alle kvalificerede kunstnere anerkendes til optagelse. Nye medlemmer optages for en perioden på 12 år, hvorefter genoptagelse finder sted, hvis den pågældende stadig er aktiv, udøvende kunstner. Læs mere om optagelse i kunstnersamfundet

Se informationsfolderen om Kunstnersamfundet

Engelsk: The Royal Danish Academy of Fine Arts, member of the Society of Artists.