Information » Juryen

Kunstnersamfundets Jury

Juryen optager medlemmerne af Kunstnersamfundet på baggrund af en vurdering af den kunstneriske kvalitet i den samlede produktion.

Juryen består af 12 medlemmer og 8 suppleanter valgt for 3 år med mulighed for umiddelbart genvalg én gang.

6 medlemmer og 6 suppleanter vælges af Kunstnersamfundet og 6 medlemmer og 6 suppleanter af Akademiraadet.   

Juryens medlemmer