Akademiet

Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst og tilgrænsende kunstarter.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der også står til rådighed for rådgivning af kommunale myndigheder mv., samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet. Akademiet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og offentlige institutioner samt udtale sig over for offentligheden.

Akademiet består af 60 ordinære medlemmer, to sektioner på henholdsvis 30 arkitekter og 30 billedkunstnere, som vælges af Kunstnersamfundet for 6 år ad gangen med overlappende valgperiode. Der er genvalgsbegrænsning, 12 år i alt.
Herudover består Akademiet af æresmedlemmer, valgt for livstid og indtil 12 rådsvalgte medlemmer, valgt for 6 år ad gangen.
Akademiets præsident (rådets formand) indkalder Akademiet til mindst 1 årligt møde, og medlemmerne modtager referater af Akademiraadets møder.
Akademiet vælger blandt sine medlemmer de 12 medlemmer (6 arkitekter og 6 billedkunstnere) til Akademiraadet.
Se medlemmer af Akademiet