Information » Landskabsudvalget » Medlemmer af Landskabsudvalget

Medlemmer af Akademiraadets landskabsudvalg

Udvalget kan består af op til 6 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem udpeges af rådets midte. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.


Arkitekterne
Boris Brorman Jensen
Jacob Kamp
Stine Poulsen

Billedkunstnerne
Camilla Berner
Maria Finn
Heine Skjerning