Akademiets opgaver og opbygning

Akademiet virker til kunstens fremme og som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål inden for områderne arkitektur og billedkunst samt tilgrænsende kunstarter.

Akademiets virksomhed udøves gennem Akademiraadet, der også står til rådighed for rådgivning af kommunale myndigheder mv., samt af Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury, der optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet.

Akademiraadet kan på eget initiativ indhente oplysninger fra og fremsætte erklæringer over for statslige myndigheder og offentlige institutioner samt udtale sig over for offentligheden.
Læs rådets udtalelser.

En del af Akademiets virke og rådgivning sker gennem de mange personer, rådet udpeger til diverse offentlige og private institutioners bestyrelser, repræsentantskaber, komiteer, udvalg mv.
Se hvem og hvortil rådet har udpeget.

Akademiraadet uddeler desuden C.F. Hansen Medaillen, Thorvaldsen Medaillen, Eckersberg Medaillen, Thorvald Bindesbøll Medaljen, N.L. Høyen Medaljen og Franciska Clausen Medaljen.
Læs medaljemotiveringerne og se et udsnit af modtagernes værker.

Yderligere oplysninger om Akademiet findes her på hjemmesiden og i beretningerne om Akademiet, der kan ses under fanen Akademiraadets publikationer.

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler: Arkitektskolen, Billedkunstskolerne og Konservatorskolen, udgør tilsammen Det Kongelige Danske Kunstakademi, der den 31. marts 1754 som "Det Kongelige Danske Skildre-, Billedhugger- og Bygnings-Academie i Kiøbenhavn" fik sin første fundats af Frederik V. Kunstakademiet fejrede således den 31. marts 2004 sit 250-års jubilæum.

Akademiets opbygning 

 

Læs mere