Kontakt

 

 

E-post: info@akademiraadet.dk

Tlf. +45 33 74 49 10  - hverdage kl. 10-15.

Akademiraadets forkvinde, arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup, kan kontaktes via sekretariatet.


Sekretariatet

Camilla Cadell
Kunstfaglig medarbejder
camcad@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 13

Martha Anneli Friis
Regnskabs- og administrationsmedarbejder
marfri@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 10

Birgitte Jahn
Akademisekretær
birjah@akademiraadet.dk
Tlf. +45 20 15 61 62

Mette Sloth Møller
AC Fuldmægtig
metslo@akademiraadet.dk
Tlf. +45 33 74 49 11

 

___________________________

Adresse
Akademiraadet
Kongens Nytorv 1, 2. sal tv. i porten - 1050 København K

The Royal Academy of Fine Arts, The Academy Council
Kongens Nytorv 1, 2. nd floor on the left - 1050 Copenhagen, Denmark

EAN-locationsnummer: 5798000791787
CVR nr. 11887252

Du kan sende sikker mail til Akademiraadet på lonlister@akademiraadet.dk.

Medlem af Kunstnersamfundet: The Royal Academy of Fine Arts, member of the Society of Artists.