Information » Kirkekunst » Medlemmer

Medlemmerne af Udvalget for Kirkekunst

Arkitekterne
Carsten Holgaard (2014), Bente Lange (2008) og Annemarie Lund (2011)


Billedkunstnerne
Viera Collaro (2012), Lene Desmentik (2011), Karen Havskov Jensen (2014), Karin Lorentzen (2009)
,
Morten Skriver (2011) Mikael Thejll, formand (2009) og Carsten Von Würden (2014)


Årstallene i parenteserne angiver hvilket år, det pågældende medlem er indtrådt i udvalget.