Information » Legater » Uddelinger 2019

Legater/Ansøgning 2019

Akademiraadets legater tildeles kunstnere med dansk statsborgerskab og/eller fast bopæl i Danmark. Legaterne tildeles ikke personer under uddannelse.

Sådan søger du

Ansøgning om Akademiraadets legater sker online. Du finder ansøgningsskemaet ved at klikke på SØG nederst på denne side. Udfyld ansøgningsskemaet og vedhæft eventuelle bilag. 

  • Søger du rejselegat, skal forventet rejseplan og formål angives i ansøgningen.
  • Søges flere legater, benyttes samme skema.
  • Stipendie- og Legatudvalget ser gerne, at der vedhæftes billedmateriale i ansøgningen. 

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal for at komme i betragtning være modtaget senest fredag den 25. oktober 2019 kl. 12.00.

Kun de personer, der får tildelt et legat, får svar på ansøgningen. Svaret kan forventes senest 6. december 2019.

 

Følgende legater kan søges

 

03 Akademiets Rejsestipendium
Rejsestipendium til én arkitekt, ”for hvis virksomhed og udvikling en rejse skønnes at ville være frugtbringende”.
Rådighedsbeløb i alt 24.000 kr.

05 Akademiraadets Rejsefond
Rejselegater til kunstnerisk begavede danske arkitekter, billedhuggere og malere.
Rådighedsbeløb i alt 22.600 kr. 

06 Akademiraadets Understøttelsesfond for Billedkunstnere
Legater til kunstnerisk begavede, trængende danske billedhuggere og malere. Mindst halvdelen tildeles ældre kunstnere.
Rådighedsbeløb i alt 200.000 kr. 

 

Akademiraadet uddeler herudover et antal legater, hvortil ansøgninger ikke modtages. 

SØG LEGAT HER