Information » Landskabsudvalget » Medlemmer af Landskabsudvalget

Medlemmer af Akademiraadets landskabsudvalg

Udvalget består pt. af 6 medlemmer, hvoraf mindst 1 medlem udpeges af rådets midte. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg.


Arkitekterne
(1.10.2017-30.9.2019)
Ellen Braae
Hanne Bat Finke (formand)
Stine Poulsen

Billedkunstnerne (1.10.2017-30.9.2019)
Erland Knudssøn Madsen
Heine Skjerning
Morten Stræde