Information » valg 2020 » Orientering

Valgudskrivelsen kan ses som pdf ved at klikke her

 

Hermed udskrives valg til


Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster

og

Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury 

2020

 

Hvem kan stille op til valg
Kunstnersamfundets medlemmer - arkitekter og billedkunstnere (som ikke er optaget senere end den 1.11.2019) kan stille op til Akademi og Jury. 

Se listen over Kunstnersamfundets medlemmer pr. 1. november 2019 på Akademiraadets hjemmeside, www.akademiraadet.dk under "VALG 2020" - Valgliste Arkitektsektionen; Valgliste Billedkunstsektionen

Eventuelle klager over valglisten skal indgives skriftligt til Akademiraadets kontor senest fredag den 6. december 2019.

Opstilling til Akademiet og til Juryen
For at stille op til valget, skal der udfyldes en elektronisk opstillingsblanket.
Opstillingsblanketten kan tilgås på Akademiraadets hjemmeside her

Valgbestyrelsen opfordrer kandidater til at præsentere sig selv. Præsentationen kan f.eks. indeholde oplysning om kunstnerisk praksis, CV, alder, henvisning til egen hjemmeside og beskrivelse af vision mv. Præsentationen kan maks. fylde 1 A4 side. Der kan vedhæftes et foto og et CV i pdf-format. 

Hver kandidat vil modtage en kvittering for, at opstillingsblanketten er modtaget samt godkendt, så hold venligst øje med din mail og giv besked til sekretariatet, hvis ikke du modtager en kvittering.

Fristen for opstilling er mandag den 30. december 2019.

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har brug for hjælp/vejledning.
Tel. 33 74 49 10 eller mail: valg@akademiraadet.dk.

Opstillede kandidater og stemmeafgivning
Listen over de opstillede kandidater inklusiv præsentationerne vil blive offentliggjort på Akademiraadets hjemmeside inden afstemningen og senest den 6. januar 2020

Stemmesedlerne vil blive udsendt pr. post den 6. januar 2020 - så hold øje med postkassen. 

 

De udfyldte stemmesedler til hhv. Akademi og Jury skal være sekretariatet i hænde senest den 6. februar 2020
Vær opmærksom på, at et brev tager 5-6 dage om at nå frem, så husk at få afsendt stemmesedlen i god tid inden den 6. februar.

Husk at I selv skal meddele eventuelle adresseændringer på hjemmesiden: Kunstnersamfundet/Adresseændring

Valgresultatet offentliggøres i dagene omkring den 17. februar 2020 på Akademiraadets hjemmeside.

*****

Hvem vælger 
Medlemmerne af Kunstnersamfundets to sektioner (arkitekter og billedkunstnere) vælger de ordinære medlemmer af Akademiet samt halvdelen af medlemmerne til Juryen. Valgene foregår sektionsvis, dvs. at arkitekter kun kan stemme på arkitekter, og billedkunstnere kun kan stemme på billedkunstnere.

Hvor mange skal vælges og i hvor lang tid

Arkitekter:
Der skal vælges 15 medlemmer og 5 suppleanter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2026 til Akademiet og 3 medlemmer og 2 suppleanter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2023 til Juryen.

Billedkunstnere:
Der skal vælges 15 medlemmer og 5 suppleanter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2026 til Akademiet og 3 medlemmer og 2 suppleanter for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2023 til Juryen.

Akademimedlemmernes opgaver
Akademiets medlemmer har pligt til at lade sig indvælge i de udvalg, som Akademiraadet nedsætter, og i øvrigt bistå ved løsning af de opgaver, som påhviler rådet. Akademiets medlemmer bør være indstillet på at påtage sig valg til Akademiraadet, hvis 12 medlemmer vælges af og blandt Akademiets 60 ordinære medlemmer.

Juryens opgave
Akademiraadets og Kunstnersamfundets Jury optager nye medlemmer i Kunstnersamfundet på baggrund af en vurdering af kvaliteten i en kandidats kunstneriske virksomhed.

Kunstnersamfundets ansvar
Akademiets styrke er dets uafhængighed af kunstpolitiske og økonomiske interesser. Akademiets indflydelse bygger alene på kvaliteten af den kunstneriske og kulturelle sagkundskab, det rummer. Det er derfor Kunstnersamfundets ansvar, at Akademiet og Juryen består af indsigtsfulde kunstnere, således at Det Kongelige Akademi for De Skønne Kunster også fremover kan virke med størst mulig autoritet som statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål.

Valgmøde den 12. december 2019 kl. 16.00-17.30
Der afholdes valgmøde den 12. december kl. 16.00. Her vil der blive givet en ganske kort orientering om valgprocessen, hvervene i hhv. Akademiet, Akademiraadet og Juryen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt præsentere sit kandidatur. Mødet afholdes kun, hvis der er tilstrækkeligt med tilmeldinger, og det holdes enten i Akademiraadets lokaler eller i Festsalen – afhængig af antallet af tilmeldinger. Tilmelding er derfor nødvendig senest den 6. december 2019 på e-mail: valg@akademiraadet.dk eller telefon 33 74 49 10.


Venlig hilsen
Valgbestyrelsen


Milena Bonifacini
                                                      Jens Bertelsen
formand for Akademiraadet                                      næstformand for Akademiraadet
præsident for Akademiet


Merete Ahnfeldt-Mollerup                                        Heine Skjerning
         
formand for arkitektfaggruppen                               formand for billedkunstfaggruppen

 

FØLGENDE KAN IKKE OPSTILLE TIL VALG

Følgende kan ikke opstille til AKADEMIET, da de allerede ER valgt som medlemmer af Akademiet indtil 31. marts 2023 eller pr. 31. marts 2020 har været medlem i 12 år i træk.

Arkitekter valgt til 2023

Anders Abraham

Merete Ahnfeldt-Mollerup

Jan Ammundsen

Frans Drewniak

Rikke Juul Gram

Hans Peter Hagens

Anna Maria Indrio

Jacob Kamp

Johan Adam Linneballe

Annemarie Lund

Trude Mardal

Mads Quistgaard

Thorhallur Sigurdsson

Christian Tranberg

Lone Christina Wiggers

 

Billedkunstnere valgt til 2023

Jane Balsgaard

Milena Bonifacini

Kaspar Bonnén

Anders Bonnesen

Jes Brinch

Sonja Lillebæk Christensen

Anja Franke

Erik Hagens

Marianne Hesselbjerg

Simone Aaberg Kærn

Malene Landgreen

Christian Schmidt-Rasmussen

Jeanette Land Schou

Heine Skjerning

Mette Ussing

 

12 år i Akademiet (karantæne)

Gregers Algreen-Ussing

Sven Felding

Elisabeth Bergsøe

Jens Bohr

Sys Hindsbo

Sophia Kalkau

Erland Knudssøn Madsen 

Bjørn Nørgaard

Jesper Rasmussen

 

Følgende kan ikke genopstille til JURYEN, da de har været medlem af Juryen i 6 år i træk:

arkitekt Lars Juel Thiis samt billedkunstner Kirsten Dufour.

 

OVERSIGT OVER VALGPROCESSENS FRISTER OG DATOER

DATO

 VALGHANDLING

 06. december 2019

 Frist for eventuelle klager over valglisten

 06. december 2019

 Frist for tilmelding til valgmøde

12. december 2019 kl. 16.00 - 17.30

 Valgmøde for Kunstnersamfundets medlemmer

30. december 2019

 Frist for modtagelse af opstillingsblanketterne på hjemmesiden

 06. januar 2020

 Kandidaterne offentliggøres på hjemmesiden 

 06. januar 2020

 Stemmesedler udsendes pr. post

 06. februar 2020

 Frist for modtagelse af stemmesedler i Akademiraadets sekretariat - enten via brev eller ved personlig aflevering

 17. februar 2020

Offentliggørelse af valgresultatet på www.akademiraadet.dk

 

 

 

Valgudskrivelsen kan ses som pdf ved at klikke her