Information » Rådet » Medlemmer

Akademiraadets medlemmer

Arkitekterne
Jens Bertelsen
(næstformand og dirigent fra 1. december 2017) 
Jan Christiansen (faggruppeformand)
Erik Brandt Dam

Rikke Juul Gram (Udtrådt 1. december 2017, suppleret af Merete Ahnfeldt-Mollerup) 
Anne Maria Indrio
Lone Wiggers
 
Billedkunstnerne
Milena Bonifacini (formand)
Kaspar Bonnén
Peter Holst Henckel
Simone Aaberg Kærn
Tina Maria Nielsen
Heine Skjerning (faggruppeformand og vicedirigent)